Varda Jobservice

Varda Jobservice lykkedes med at få flere og flere i jobs

marts 26, 2015

På Varda Jobservice er det primære mål at få flest mulige borgere ud i job og ind på arbejdsmarkedet igen. Men midlet til at nå målet er for mange jobcentre forskelligt. Hos Varda Jobservice er der stort fokus på at både den daglige ledelse, som bl.a. tæller Emil Raun og Jens Mygind Bertelsen, og de forskellige ansatte socialrådgivere og socialpædagoger, skaber et anerkendende og åbent jobcenter hos Varda Jobservice, hvor der bliver lagt vægt på en sparrende, lyttende og respektfuld dialog ansatte og borgere imellem. For Varda Jobservice er den anerkendende tilgang til borgerne en af de vigtigste og mest effektulde brikker i forhold til at lykkedes med at finde jobs til borgerne. Og ikke bare hvilke som helst jobs – men også jobs som borgerne kan se sig selv i.

Flere i jobs kan betyde en reduktion af sociale problemer

Indsatsen på Varda Jobservice i Tommerup på Fyn bygger på de ansattes mangeårige erfaringerne indenfor socialt arbejde og indsatser for at skabe velfungerende og relevante jobtilbud til en bred vifte af forskellige typer af borgere. Effekten af indsatsen på Varda Jobservice er da også til at tage og føle på. Hver dag er der på Varda Jobservice center indsatser, der er med til at skabe resultater som nye jobs, aktivering og udslusning til job eller efteruddannelse, der kan have betydning for reduktion af sociale problemer, ophør af misbrug, færre indlæggelser o. lign.

Hos Varda Jobservice er de ansatte opdateret med den nyeste viden

Varda Jobservice har dertil haft stort udbytte ud af det meget tætte og velfungerende samarbejde med kommuner, forsikringsselskaber og private virksomheder, hvorigennem kontakten mellem Varda Jobservice og borgere, der mangler arbejde eller rådgivning og hjælp til andre socialfaglige bistandsområder, etableres. Hos Varda Jobservice er der derudover et stærkt fokus på at holde alle ansatte opdateret på den nyeste lovgivning, regler og metoder inden for alle områder, der vedrører jobcenteret fokusområder – primært beskæftigelsespolitik – og socialpolitik. Det er med til at give de ansatte unikke kompetencer, så de på bedst mulig vis kan hjælpe og vejlede de borgere, der kommer til Varda Jobservice. Derudover er der en stærk praksis- og procesorienteret tilgang til opgaveløsningen, der er medvirkende til, at man hos Varda Jobservice altid kommer i mål med givne opgaver.

Tags: , , , ,

Leave a Comment