Hvorfor er træpiller så gode for miljøet?

oktober 24, 2012

Hvis du ved, hvad træpiller er for en størrelse, så er det måske ikke lige den følgende artikel, som du skal læse – med mindre du endnu har spørgsmål du har til hvordan brugen af træpiller påvirker miljøet. Hvis ikke du allerede har erfaring med træpiller som brændstof og allerede har en fast træpillepusher, så tøv ej med at finde billige træpiller på internettet – der er masser af forhandler på internettet der sælger dem for rentable priser.

Hvis du derimod endnu ikke er helt klar over, hvad træpiller er for en størrelse, så er denne artikel lige noget for dig, fordi der både bliver forklaret hvad træpiller er og kan, samt hvilken effekt de har på miljøet.

Hvad er træpiller for en størrelse?
Træpiller er et miljørigtigt naturbrændstof,der er fremstillet af en biomasse.De bruges mestendels til opvarmning af boliger og almene bygninger, fordi de har et højt energiindhold og er utroligt nemme at have med at gøre ift. eks. olie og naturgas.

Når du bruger træpiller som brændstof får du 80 procent effektiv energi ud af det. Afbrændingaf træpiller sker typisk i fire faser: Tørring og fordampning, afgasning (også kaldet pyrolyse), gasforbrænding og koksudbrænding.

Træpiller er et overvejende alsidigt fyringsmateriale, idet de kan bruges til både store og små pejse, brændeovne og fyr. Så der findes ikke mangegode grunde til ikke at afprøve det som brændstof. Rigtig mange i Vesteuropa benytter sig allerede af træpiller, og det gode omdømme spreder sig som en steppebrand til Østeuropæiske lande som eks. Polen. Nu hvor EU og resten af verden har sat stor fokus på den globale opvarmning samt at nedsætte den samlede udladning af CO2 på jorden.

Træpiller og miljøet omkring os
Træpiller er et af de sandemiljørigtige brændstoffer – CO2-udslippet ved forbrænding af pillerne svarer simpelthen til nøjagtig den samme mængde CO2, som træet oprindeligt har optaget under sin opvækst i skovene, hvilket gør dem til et af de mindst forurenende af de gængse fyringsmaterialer og tilnærmelsesvist CO2 neutrale.

Målet med enhver afbrænding af træpiller er at få en så fuldstændig forbrænding som muligt. Dette sker midlertidig ikke altid, hvilket betyder at der er risiko for udledning af røggasser i forbrændingsprocessen – men dette er mest sandsynligt, hvis ikke man har et ordentligt fyr til afbrændingen af træpillerne i. Derudover er der naturligvis også udledningen af drivhusgasserne i forbindelse med fremstillingen af træpillerne såvel som distributionen af dem. Men dette vejes dog alt sammen op af den minimale belastning af miljøet,de har i forhold til andre fyringsmaterialer. Selv den lille mængde aske, der er tilbage efter afbrændingen, kan efterfølgende benyttes som gødning.

Hvor venlige de er for miljøet – ift. andre fyringsmaterialer – ses også meget tydeligt i nedenstående liste over de mest brugte fyringsmaterialer. Tallet repræsenterer den effektive brændværdi – altså hvad der skal investeres for at tilvejebringe et givent gode:

·    Træpiller (danske): 627 mj./ton
·    Træpiller (import): 787 mj./ton
·    Kul: 1764 mj./ton
·    Naturgas: 2840 mj./ton
·    Olie: 4617 mj./ton

Som man kan se på disse tal, så er der sammenhæng mellem økonomi og forurening. Træpiller koster langt mindre at tilvejebringe sammenlignet med andre energiformer såsom kul, naturgas og olie.

I 2011 var en 50 % stigning af importeret træpiller med til at bringe Danmark tættere på de VE-mål, som Danmark har lovet EU at nå før år 2020. Hovedparten af disse var importeret til primært brug på centrale kraftværker, så selv vores leverandører af strøm har set lyset i brugen af træpiller. Nu er det blevet tid til at flere og flere private ser lyset og skifter over til træpiller i stedet for de gammeldags fyringsmaterialer.

Tags: , , , ,

One Comment

  1. Niels Møller siger:

    Det lyder da rigtigt godt, at træpiller er så skånsomme over for miljøet! Det er utroligt vigtigt, at vi vælger CO2-neutralt, så vi ikke får kritiske tilstande, som vi ser det i så mange andre lande.

Leave a Comment