Jens Bertelsen - Varda Jobservice

Jens Bertelsen og Varda Jobservice bag god kampagne

december 15, 2014

Da der i sommeren 2005 blev indgået en politisk aftale om, at der skulle ydes en ekstra indsats for alle kontant- og starthjælpsmodtagere, der havde været passive i minimum et år, var det som en naturlig følge, at Jens Bertelsen og Varda Jobservice løb med opgaven. Som nogle af de stærkeste spillere inden for arbejdsmarked og offentlige ydelser området, var der ingen tvivl om, at det var Varda Jobservice med Jens Bertelsen bag roret, der skule lede kampagnen.

Kampagnen kom til at hedde ”NY CHANCE TIL ALLE”, og løb fra den 1. juli 2006 til og med den 30. juni 2008. Her skulle Jens Bertelsen og Varda Jobservice sørge for, at alle kontant- og starthjælpsmodtagere, som havde været passive i mindst ét år, havde mulighed for at få genoptaget deres sag. Det langsigtede mål var at få aktiveret denne gruppe mennesker samt at få dem ud i arbejde eller under uddannelse. Med andre ord havde Varda Jobservice med Jens Bertelsen som direktør til opgave, at skabe større beskæftigelse.

Målene, som Jens Bertelsen og Varda Jobservice skulle nå

Lidt mere præcist var de konkrete mål for kampagnen ”NY CHANCE TIL ALLE”, at få 25 pct. af den satte målgruppe i enten job eller under uddannelse. Derudover havde Jens Bertelsen og Varda Jobservice til opgave, at sørge for, at målgruppen skulle blive i stand til at forsørge sig selv i mindst 15 pct. af den periode, som kampagnen løb over. Sidst men ikke mindst, så var målet for kampagnen også målgruppen skulle være aktiveret i minimum 40 pct. af den tid, hvor de modtog offentlige ydelser.

Som man kunne have forudset fra start, så fik Jens Bertelsen og Varda Jobservice kampagnen i mål med et flot resultat, der på alle måder levede op til målsætningerne.

Tags: ,

Leave a Comment