Hjælp til stiftelse af et selskab i København?

januar 31, 2014

Går du med planer om at stifte et selskab, og synes du, at det er svært at finde hoved og hale i de mange regler og love, som du skal forholde dig til? Eller ønsker du at omstrukturere eksisterende virksomhed eller at omdanne personligt ejet virksomhed til selskabsform, og står med samme problem? Så er vi her til at hjælpe dig, og tilbyder bl.a. råd og vejledning. Og er der et ønske om stiftelse af selskab i København, klarer vi det på få timer.

Valget af selskabsform afhænger oftest af aktuelle behov, hvorfor vi rådgiver individuelt herom.
Ønsker du at opstarte erhverv og stifte et selskab i København, er der en række forhold, som du skal være opmærksom på, herunder:

 • Skal selskabet være ApS eller A/S? Et anpartsselskab (ApS) skal stiftes med en minimumskapital på 80.000 kr., og minimumskapitalen for et aktieselskab (A/S) er 500.000 kr.
 • Du skal være opmærksom på risikoen for varemærkekrænkelser i forbindelse med selskabets navn.
 • Formålet med stiftelsen af et selskab i København. F.eks. “Selskabets formål er at drive handel, industri og investering”.
 • Selskabets adresse.
 • Anparts- eller aktiekapitalens størrelsesorden, og hvorvidt denne indskydes i selskabet. Indskydning af kapital kan ske ved kontant indskud eller ved indskud af aktiver.
 • Anparternes eller aktiernes stykstørrelse.
 • Hvilken bestyrelse og direktion skal selskabet have. Aktieselskaber skal have en bestyrelse på min. 3 medlemmer og en direktion, hvorimod anpartsselskaber kan nøjes med en direktion. For anpartsselskaber er der ikke krav til antal af medlemmer.
 • Til registrering af ledelse hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal vi have CPR-numre og privatadresser på danske bestyrelsesmedlemmer og direktører samt kopi af pas og oplysning om privatadresser på udenlandske bestyrelsesmedlemmer og direktører.
 • Tegningsreglen – kan selskabet forpligtes ved underskrift af ét bestyrelsesmedlem eller én direktør, eller skal der flere bestyrelsesmedlemmer til.
 • Selskabets første revisor, som skal være registreret eller statsautoriseret.
 • Skal selskabets regnskabsår være efter kalenderåret eller forskudt regnskabsår. Første regnskabsår må maks. være på 18 måneder.
 • Eventuelle særlige ønsker til vedtægtsbestemmelser, såsom krav til særlig majoritet til bestemte vedtægter, indkaldelse til generalforsamlinger, omsættelighedsbegrænsninger og lign.
 • Hvorledes der afholdes en stiftende generalforsamling, eller om denne kan afholdes ved en såkaldt “papirgeneralforsamling”.
 • Et eventuelt behov for udarbejdelse af aktionæroverenskomst.
 • Vi rådgiver på alle disse områder, samt om fordele og ulemper forbundet med stiftelse af et selskab i København eller ved erhvervelse af et skuffeselskab.
 • Til slut skal det besluttes, hvorvidt selskabet skal momsregistreres eller ej. Momsregistrering tager normalt omkring en måneds tid, efter at nødvendige erklæringer om stiftelse af et selskab i København er fremkommet. Der skal ved anmeldelsen til registrering og stiftelse af selskab i København forelægges dokumentation for størrelsen af virksomhedens formue på registreringstidspunktet. Dette gælder også nyregistrerede selskaber, der skal have en erklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor om størrelsen af selskabets formue.

Tags: , , , ,

Leave a Comment