Det kan betale sig at efterisolere når man får lagt nyt tag

maj 30, 2013

Det bedste tidspunkt at få efterisoleret sit tag er når det alligevel skal udskiftes med et nyt.

Og heldigvis for det! For det er nemlig ifølge bygningsreglementet faktisk direkte påkrævet at man efterisolerer sit tag i forbindelse med renovering eller udskiftning til nyt tag – så længe det er rentabelt. For at denne rentabilitet ikke skal komme an på løse vurderinger, er der opsat nogle klare regler.

Rentabiliteten bestemmes ud fra omkostningerne i forhold til den forventede besparelse på varmeudgiften. Skæringspunktet for denne rentabilitet er sat til når besparelsen på et nyt tags forventede levetid forventes at være en tredjedel større end investeringen, så der er en pæn sikkerhedsmargen at give af før man er tvunget til at få det gjort.

Der kan dog nogle gange også være byggetekniske forhold der gør, at det ikke er muligt at opfylde isoleringskravet på et gammelt tag. Et nyt tag skal dog altid konstrueres på en sådan måde, at det kan lade sig gøre.

Et af de typiske problemer opstår når man benytter en tagløsning, hvor et nyt tag lægges ovenpå det gamle, for på den måde at udnytte det gamle tag som et slags undertag. Hvis det ikke er muligt at isolere det gamle tag indefra vil en sådan løsning være ulovlig i forhold til kravet for efterisolering.

nyt tag

Skarpere isoleringskrav

Isoleringskravene er blevet skærpet igen og igen de sidste mange årtier. I mellemtiden er byggeteknikker blevet kraftigt forbedret, og det fornuftige ved at både kunne spare penge og skåne miljøet når man får nyt tag er blevet mere og mere velkendt.

Rent teknisk siger reglerne, at isoleringen af taget skal medføre en U-værdi på højst 0,15 W/m2 K. I praksis betyder det, at nye tage lægges med mindst med 300 mm isolering. Kun vore naboer i de nordligste dele af Skandinavien bruger mere, hvad Europa angår.

Mange penge at spare ved at efterisolere når man skal have nyt tag

Det er især på tag og loft, at der er mange penge at spare ved at få efterisoleret. Da varme søger opad og taget samtidig har en enorm overflade, er det her der forsvinder mest energi – og flest penge – ud af hjemmet.

Hvis man bor i et hus der ikke lever op til kravene om efterisolering, siger bygningsreglementet at det skal udføres ved første givne lejlighed. Man er altså ikke tvunget til at gennemgå den omgribende renovation for sin egen skyld. Det handler jo netop også om at spare penge, så det ville også gå imod hele ideen.

Medmindre der er tale om et uudnyttet loft hvor det er nemt at komme til, og taget er af typen hvor der kan isoleres nedefra, er det en større proces at få efterisoleret. Derfor er der normalt mange penge at spare på at vente med at få det gjort, indtil man alligevel skal have nyt tag.

Husk at informere forsikringsselskabet når du får nyt tag

Et nyt tag ændrer meget ved en bolig. Ikke mindst indeklimaet påvirkes betydeligt – i en god retning, såfremt man husker at lufte ud – og det kan have stor indflydelse på risikoen for råd og svamp. Derfor er det vigtigt at få ajourført forsikringen med hensyn til dækning af disse forhold.

Tags: , , ,

Leave a Comment