Fakta om de beskikkede advokater

februar 4, 2013

I forbindelse med den seneste artikel her på bloggen om retshjælp, er det relevant også at komme ind på, hvad en beskikket advokat er for noget, hvilket lige præcis er det, denne artikel vil komme til at handle om.

For at kunne forstå hvad en beskikket advokat er, og hvad advokatens funktioner er, er det nødvendigt at forstå vores retssystem og hele den måde, det er bygget op på.

Det danske retssystem
I Danmark har vi et velfungerende retssystem, der har til formål at undgå, om ikke andet så i hvert fald mindske, risikoen for justitsmord, og her er det nødvendigt med våde en byret og en landsret.  Principielle sager tages dog også i enkelte tilfælde til højesteret. Det er op til retten at afgøre, hvem der har ”ret”, og det gælder i alverdens tænkelige sager.

Enhver sigtet har i det danske retssamfund ret til en advokat, uanset om den sigtede er rig eller fattig – med andre ord om den sigtede selv har råd til en advokat eller ej.

beskikket advokat

Hvad er en beskikket advokat
Er man sigtet, og har man en årlig indtægt under et bestemt beløb (dette beløb ændres fra år til år), kan man tildeles en beskikket advokat. Dette vil sige, at staten simpelthen ”lægger ud” for advokatens salær og de øvrige sagsomkostninger, da den beskikkede advokat naturligvis skal have sin løn for at repræsentere en tiltalt i retten. Erklæres man efterfølgende skyldig i den pågældende sigtelse, får man tildelt en straf, men ikke nok med det. Man idømmes også til at betale udgifterne til den beskikkede advokat og sagsomkostningerne tilbage til staten. Frikendes man derimod, skal man ikke betale en øre tilbage til staten.

Dette er grunden til, at mange fejlagtigt tror, at en beskikket advokat er gratis.

Tags: , ,

Leave a Comment